Contact

Hoe meldt u uw kind aan op onze school?  
Dit doet u met het aanmeldformulier dat u heeft ontvangen/ gaat ontvangen van de gemeente Amsterdam.

LET OP: Aanmelden van kinderen die dit schooljaar bij de kleuters moeten worden geplaatst  is op dit moment niet mogelijk, omdat onze groepen het maximum van 27 leerlingen hebben bereikt. U kunt wel uw interesse voor onze school kenbaar maken. Zodra er dan een plek vrijkomt nemen wij contact met u op. Stuurt u daarvoor een bericht naar kraemer_dir@amosonderwijs.nl

Nieuwe regels voor aanmelden en toelaten van leerlingen
De basisscholen in Amsterdam zijn in 2015 overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Het aanmelden voor de basisschool zal op elke school op dezelfde wijze plaatsvinden en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels.
Ook onze school doet hieraan mee.

Voorrang
Bekijk of uw kind voorrang heeft op onze school. Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Als u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl postcode en huisnummer van het officiële woonadres en de geboortedatum van uw kind invult, krijgt u een overzicht van welke scholen dit voor u zijn.

Ouders van kinderen die in schooljaar 2016-2017 vier jaar worden, hebben in november een brief, een brochure en een aanmeldformulier van de gemeente ontvangen.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in.
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.
 • Vul, in volgorde van voorkeur, vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts.
 • Lever het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend in op de school van uw eerste voorkeur.
Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons per post of mail een bewijs van aanmelding.
Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt. 
Soms is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen, dat hoort u dan van de administratie.
 
Gebruik altijd het aanmeldformulier
Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school.
Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere scholen op te geven, uw kind wordt dan altijd bij ons geplaatst. 
Inleverdata voor het aanmeldformulier:
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013:                1 november 2016
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2013:   2 maart 2017
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014:                  1 juni 2017
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014:                2 november 2017

Een plaats op de basisschool
Jaarlijks wordt in maart, juni en november, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd.
Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot.
Hierbij worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 • Eerst worden kinderen geplaatst waarvan een ouder broertje of zusje op de school zit op het moment dat het aangemelde kind naar school gaat. Die kinderen worden zeker geplaatst. Vervolgens komen de volgende kinderen aan bod:
 • Kinderen een VVE-indicatie hebben, tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar onze voorschool gaan én onze school als voorrangsschool hebben;
 • Kinderen waarvan de ouder vast op de school werkt.
 • Kinderen die niet in het voorkeursgebied wonen, maar de school als voorrangsschool hebben.

Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep geloot worden. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de volgende opgegeven voorkeurschool.
Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen voldoende plaats is.

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) moet u aan de school bevestigen dat u van de plaats gebruik wilt maken. Dan volgt de definitieve inschrijving van uw kind.
Pas hierna is uw kind ook onze leerling.
We rekenen op een mooie schooltijd voor uw kind en een prettige samenwerking tussen thuis en school!

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.