Groepen

 
=====================================

SCHOOLZWEMMEN
         


                 

Groep 5 krijgt een halfjaar schoolzwemmen in het Sloterparkbad.
De eerste zwemles begint op dinsdag 13 februari 2018.
Zwemdag: Dinsdag 9.00-10.30 uur.
Gymdagen : Dinsdag 10.00 - 10.45uur.
                      Woensdag 10.00-10.45 uur
Muziek: Donderdag 12.30-13.15 uur(om de week)

De uitstapjes/activiteiten:
Schoolzwemmen: februari 2018 t/m juli 2018.
Bibliotheek : 9 oktober 2017
Talentenmiddag: november 2017 , mei en juni 2018.
Theater: Meervaart 15 januari 2018
Scheepvaartmuseum: 24 mei  2018.

Wat leren wij in groep 5?
Spelling: Woorden met ei/ij, au/ou, t/d , v/z , ie/i/y , ch/g enz.

Taal:
Woorden voor mensen, dieren en dingen. Enkelvoud en meervoud, verkleinwoorden, de of het woorden,
woorden voor mannen en vrouwen, voorzetsels, werkwoorden van nu en toen, vraagzinnen enz.

Rekenen: Optellen en aftrekken t/m 1000. tafels van 6,7,8,9 , tientallen tafels (5x40), vermenigvuldigen en delen.
Tijd: klokkijken, analoog en digitaal tot op de minuut.
Geld: betalen en teruggeven t/m 100 euro.
Meten: m, cm, km, omtrek en oppervlakte, kg, g, l en ml.

Bijzonderheden:
Thuis elke dag 15 minuten lezen.
Thuis oefenen: Rekentuin,  Nieuwsbegrip XL.
Huiswerk mee op de vrijdag en inleveren voor donderdag.
Let op: Geen gym- of zwemkleding betekent dat uw kind niet mag  gymmen of zwemmen.
Ouderhulp is hard nodig anders gaan de uitstapjes niet door.

 

Sinterklaas op bezoek in de klas!

 

Gezellig kerstdiner op school! 

Lekker springen bij Bounz