Groepen

 Als afsluiting van de Kinderboekenweek op 12 oktober kwam oma Ligtenberg op school.
Ook in groep 5 kwam zij even langs. Een aantal kinderen hebben een stukje voorgelezen.  Nou, nou, dat hebben jullie goed gedaan!!! zei oma.
Alle kinderen in de klas kregen een mooie sticker van haar. En namens de klas mocht Ceylin haar een bosje bloemen geven.
   

   
                               HANDVAARDIGHEID
                           ===Lekkere ijscoupes=== 

 
=====================================


SCHOOLZWEMMEN
         


                 

Groep 5 krijgt een halfjaar schoolzwemmen in het Sloterparkbad.
Zwemdag: Maandag 9.45-11.15 uur
Gymdag: Dinsdag 13.15 - 14.15 uur.

De uitstapjes/activiteiten:
Schoolzwemmen: september  2016 t/m januari 2017.
Bibliotheek : oktober 2016
Talentenmiddag: Oktober en november 2016 , juni en juli 2017.
Krakeling: maart 2017
Scheepvaartmuseum: mei 2017.

Wat leren wij in groep 5?
Spelling: Woorden met ei/ij, au/ou, t/d , v/z , ie/i/y , ch/g enz.

Taal:
Woorden voor mensen, dieren en dingen. Enkelvoud en meervoud, verkleinwoorden, de of het woorden,
woorden voor mannen en vrouwen, voorzetsels, werkwoorden van nu en toen, vraagzinnen enz.

Rekenen: Optellen en aftrekken t/m 1000. tafels van 6,7,8,9 , tientallen tafels (5x40), vermenigvuldigen en delen.
Tijd: klokkijken, analoog en digitaal tot op de minuut.
Geld: betalen en teruggeven t/m 100 euro.
Meten: m, cm, km, omtrek en oppervlakte, kg, g, l en ml.

Bijzonderheden:
Thuis elke dag 15 minuten lezen.
Thuis oefenen: Rekentuin, Bloon, Nieuwsbegrip XL.
Huiswerk mee op de vrijdag en inleveren voor donderdag.
Let op: Geen gym- of zwemkleding betekent dat uw kind niet mag  gymmen of zwemmen.
Ouderhulp is hard nodig anders gaan de uitstapjes niet door.