Ouders

Medezeggenschapsraad


juf Rita Narain, juf Ai-Lan Cruden, mevr. Fadime Baltadhr, mevr. Marieke Saghir, juf Anneke Pfann en Mohamed Hajou.
 

De medezeggenschapsraad (M.R.) bevordert en regelt de inspraak en medezeggenschap van de ouders en stimuleert onderling overleg.

Tevens onderhoudt zij het contact tussen school, ouders/verzorgers en bevoegd gezag. De M.R. is er ook voor ouders/verzorgers die met hun vragen niet op school terecht kunnen. U kunt dus altijd rechtstreeks contact opnemen met de mr-leden. De M.R. bestaat uit teamleden en oudervertegenwoordigers.


Verslagen MR-vergaderingen: 
Notulen 28-11-17
Notulen 23-01-17
Jaarverslag 2016-2017