Over ons

Is de Kraemerschool een goede school?

Wij vinden van wel, maar... we willen daar natuurlijk ook graag de mening van anderen over horen!

Wij kijken naar de mening van de Inspectie en naar gegevens over de leerlingen.
De school neemt deel aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. In het kader van dit programma wordt de school drie keer per jaar bezocht door onderwijsexperts. De lessen worden dan besproken. De school geeft hierbij steeds een goede ontwikkeling te zien.

We bespreken twee keer per jaar met het hele schoolteam de resultaten van de toetsen, zo evalueren we of dat wat we doen op school ook het gewenste effect heeft.
Samen met de kinderen werken we hard voor goede onderwijsresultaten. We willen ieder kind verwijzen naar een school voor voortgezet onderwijs die past bij haar of zijn mogelijkheden en talenten.
We willen dat onze leerlingen later hun plaats innemen als actieve burger in onze samenleving.

Met het team en de MR bespreken we regelmatig alle activiteiten. Het gaat ons niet alleen om cijfers en zakelijke gegevens. Onderwijskwaliteit is meer dan dat!
Het pedagogisch klimaat, de sfeer op school, de waarden en normen en de manier waarop we met elkaar omgaan zijn heel belangrijk.
Al deze zaken bepalen de kwaliteit van samen leven en samen leren bij ons op school.

Kwaliteitswijzer basisonderwijs

De Kwaliteitswijzer brengt de kwaliteit van de Amsterdamse basisscholen in kaart. Het geeft een beeld van de schoolresultaten die in cijfers uit te drukken zijn.
Een link naar de pagina van de Kraemerschool vindt u hieronder.

 http://www.schoolwijzer.amsterdam.nl/po/vestiging/prof-dr-h-kraemer