Team

Het team geeft op betrokken en deskundige wijze vorm aan het onderwijs. We zorgen voor goed gebruik van de lesmethoden. We besteden veel tijd en aandacht aan overleg en samenwerking, want goed onderwijs is teamwork! Goed onderwijs betekent ook: regelmatig vernieuwen. Vanuit het klassikale aanbod hebben we aandacht voor individuele verschillen. We willen tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen, of ze zich nu ‘gewoon’, langzamer, of juist sneller ontwikkelen. Ook het zelfstandig leren en werken neemt op de Kraemerschool een belangrijke plaats in.