Team

                                      Bovenbouw

 
       Achterste rij: meester Dave, juf Anne, juf Yvette en juf Irma
       Voorste rij: juf Ligtenberg. juf Shirley, juf Nicole en juf Ai-Lan